Εθελοντικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου

Switch to desktop

protovouliaΣχέδιο πρότασης v.1

Εισαγωγή - Αναγκαιότητα
Η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία, η συνεχής συρρίκνωση της δημόσιας υγείας, η οικονομική δυσπραγία των Δήμων, η περιστολή των προσλήψεων προσωπικού, η έλλειψη συντονισμένου δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης και η προοδευτική μείωση κονδυλίων κοινωνικής και πρωτογενούς μέριμνας, αφήνουν ήδη τα σημάδια τους σε ασθενείς κοινωνικά ομάδες, ειδικές ομάδες πληθυσμού και ανέργους, περιορίζοντας την πρόσβαση και την παροχή τουλάχιστον πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά το σημαντικότερο προληπτικής ιατρικής και πρόνοιας.

Read more...