Εθελοντικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου

Switch to desktop

Το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου, στην προσπάθεια που κάνει για την ανακούφιση και εξυπηρέτηση άπορων, ανασφάλιστων και κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών μας, από Τρίτη 3/9/2013 σε συνεργασία και με το Γραφείο Διαμεσολάβησης της Πρωτοβουλίας Κοινόν Δωδεκανησίων, θα συνδράμει τους συμπολίτες στη συμπλήρωση των αιτήσεων για το Εισιτήριο Υγείας.
Με το παρόν γίνεται προσπάθεια ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα (και ήταν είτε άμεσα είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους) καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Το “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης” σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σας επιτρέπει να ωφεληθείτε με δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, παρακολούθησης και αγωγής υγείας. 


Με το ΕΕΠ γενικής κατηγορίας καλύπτεσθε για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
 • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.

Με το ΕΕΠ Ελέγχου-Παρακολούθησης Κύησης καλύπτεσθε για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
 • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ'όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείαςτου ΕΣΥ.
 • Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Δυνητικοί ωφελούμενοι ή δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πρώην ασφαλισμένοι κλάδων υγείας που έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα προστατευόμενα (που ασφαλίζονταν έμμεσα ) μέλη των οικογενειών τους, που:
έχουν απολέσει, την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα ημερολογιακού έτους 2011), ατομικό εισόδημα έως 12.000€ (άγαμοι) ή οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€ (έγγαμοι). Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα,ως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς.
Στο Πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι πρώην ασφαλισμένοι ασφαλισμένων κλάδων υγείας που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και Ταμείων που δεν διέθεσαν ηλεκτρονικά αρχεία για αξιοποίηση από Πρόγραμμα μέχρι σήμερα (π.χ. οι πρώην ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠΜΜΕ (εκτός Β' Δ/σης).)

Προσοχή

Στις περιπτώσεις που η αίτηση σας δεν γίνει αποδεκτή, το σύστημα παράγει μήνυμα με τη σχετική αιτιολόγηση περί μη επιλεξιμότητας για υπαγωγή - εγγραφή στο Πρόγραμμα ως ακολούθως:

 • Εξάντληση των διαθέσιμων πόρων από προγενέστερα αιτήματα που έγιναν αποδεκτά, ή
 • Μη πλήρωση του κριτηρίου ασφαλιστικής ικανότητας, ή
 • Μη πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου, ή
 • Αδυναμία ταυτοποίησης των στοιχείων που υποβάλλετε.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, πέραν της πρώτης, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία (ασφαλιστικό φορέα, ΔΟΥ, ΚΕΠ για ενημέρωση στοιχείων ΑΜΚΑ-άμεσου & έμμεσου-συνδεδεμένου μέλους κτλ) προς ενημέρωση των στοιχείων σας. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον μετά την σχετική επικαιροποίηση των στοιχείων σας από τον αρμόδιο φορέα προκύψει ότι πληρείτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα, θα μπορείτε να προχωρήσετε κανονικά στην αίτηση-εγγραφή σας. 

Πληροφορίες στο Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο
Κων/νου Παλαιολόγου 85 - Πλατεία Αγ. Ιωάννη
τηλ: 22410-36110

Από 10.00 έως 13.00 Δευτέρα έως Παρασκευή και 18.00-19.30 Τρίτη και Πέμπτη.

Εισιτήριο Υγείας

Read more...

σημα blog2

Το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου και ο Φορέας υλοποίησής του "Πρωτοβουλία Κοινόν Δωδεκανησίων" ΑΜΚΕ, απευθύνουν έκκληση σε όλους τους φορείς και τους πολίτες της Ρόδου, να συνδράμουν στην ενίσχυση του.

Το Ε.Κ.Ι.Φ. Ρόδου περιθάλπει μέχρι σήμερα 2.500 συμπολίτες μας άπορους, ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους παρέχοντάς τους ιατροφαρμακευτική κάλυψη, δωρεάν εμβολιασμούς για τα παιδιά απόρων και ανασφάλιστων οικογενειών και ταυτόχρονα τροφοδοτεί με φάρμακα και άλλο υγειονομικό υλικό το Ίδρυμα Κολυμπίων, το Γηροκομείο Ρόδου και Ίδρυμα Παίδων "Άγιος Ανδρέας".

Παράλληλα με επισκέψεις κλιμακίων εθελοντών γιατρών, νοσηλευτριών και άλλων ειδικοτήτων επισκέπτεται τα νησιά της Δωδεκανήσου και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

Δυστυχώς οι οικονομικές δυνατότητες του Φορέα Υλοποίησης είναι περιορισμένες και τα ανελαστικά έξοδα λειτουργίας και αναλωσίμων είναι διαρκώς αυξανόμενα και με πολύ μεγάλη δυσκολία καλύπτονται από την προσφορά των μελών της Πρωτοβουλίας.

Για το λόγο αυτό απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους φορείς και τους πολίτες να ενισχύσουν την προσπάθεια μας ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών και να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες.

 

Ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα υποστήριξή σας και να είστε σίγουροι οτι η ενίσχυσή σας θα είναι καθοριστική και χρήσιμη.

Πληροφορίες: 22410-36110, 6986027755, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Με εκτίμηση

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Πρωτοβουλία Κοινόν Δωδεκανησίων

 

Read more...

Το πρόγραμμα που κατ' αρχή καταρτίστηκε για τις επισκέψεις του ΕΚΙΦ είναι:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 
14-15 Καστελλόριζο
28-29 Τήλος

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ:
12-13 Σύμη
26-28 Λειψοί - Αγαθονήσι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:
9 Γηροκομείο - Κολύμπια
10 Σάλακος - Απόλλωνα
23-24 Γεννάδι - Νότια Ρόδος

Νέα ανακοίνωση θα γίνει σύντομα και αφού γίνουν οι κατάλληλες επαφές με τους κατά τόπους αρμοδίους.

Από το τέλος Ιουλίου και μετά θα συνεχιστούν οι εμβολιασμοί.

Read more...

Την Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 6.30 το απόγευμα θα γίνει ο προγραμματισμένος

δωρεάν εμβολιασμός παιδιών στο Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο από την

παιδίατρο κα Σπάρταλη Χρυσή.

Απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού


Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2241036110 (9-1 το πρωί).

 

 

εμβολιασμοί

Read more...

Το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου, η Πρωτοβουλία "Κοινόν Δωδεκανησίων" και η μη Κερδοσκοπική Εταιρία πρόληψης του Καρκίνου "ΑΚΟΣ" , 

με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη λειτουργία του ΕΚΙΦ, σας προσκαλούν στην εκδήλωσή τους για τον καρκίνο, το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 και ώρα 18.00 στο ΑΚΤΑΙΟΝ Ρόδου (Μαντράκι)

 

 

 

Read more...

Τελικός απολογισμός από την επίσκεψη στην Πάτμο

Σύνολο εξετασθέντων: 482
- Μικροβιολογικές εξετάσεις , Αιμοληψίες: 68
- Υπερηχογραφήματα: 41
- Triplex - έλεγχος αγγείων 10
- Ακτινολογικός έλεγχος: 32
- Παιδιατρικά: 45
- ΩΡΛ: 55
- Δερματολογικά 43
- Γυναικολογικά: 25
- Χειρουργικά: 43
- Καρδιολογικά: 46
- Γενικής ιατρικής - Παθ: 27
- Ουρολογικά: 10
- Ορθοπαιδικά: 21
- Βιοψίες - Μιοκροεπεμβάσεις - Αλλαγές 32
- Επισκέψεις κατ΄οίκον: 8
- Σωματομετρικές εξετάσεις παιδιών: 18
- Συμβουλευτική - Υποστηρικτική: 8

Ο παιδίατρός μας κ. Λουκαΐδης παραμένει στην Πάτμο για να εξετάσει όσον το δυνατόν περισσότερα παιδιά, ενώ προγραμματίζεται και αντιφυματικός έλεγχος και εμβολιασμός 180 περίπου παιδιών.

Read more...

 

482 κατοίκους της Πάτμου εξέτασαν οι γιατροί του Εθελοντικού Ιατρείου.

 

Τρίτη, 26 Μάρτιου 2013 12:07
E-mailΕκτύπωσηPDF

 

Μετά από μια περιπετειώδη μετάβαση και πιό ήρεμη επιστροφή, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του ΕΚΙΦ στην Πάτμο.

Ο απολογισμός της διήμερης παραμονής του κλιμακίου του ΕΚΙΦ,
μέσα σε 14 ώρες συνολικά, είναι:

482 κάτοικοι καταγεγραμμένοι ασθενείς εξετάσθηκαν.

Έγιναν 28 υπερηχογραφήματα, 27 ακτινογραφίες, 68 μικροβιολογικές εξετάσεις και αιμοληψίες, 8 μικροεπεμβάσεις και 5 βιοψίες.

Δόθηκε στο ΚΥ Υγείας Πάτμου φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό αξίας περίπου 900 ευρώ.

Ο παιδίατρος του ΕΚΙΦ Λουκάς Λουκαΐδης θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη 27/3/2013 προκειμένου να εξετάσει τα παιδιά του νησιού.

Το κλιμάκιο του ΕΚΙΦ συνόδευσε στη Ρόδο ένα ασθενή που έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Δήμο Πάτμου, την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάτμου, την Μάνθα και Φώτη Ζιώγο και όλους τους Εθελοντές που ταξίδεψαν μαζί μας.

Η αποστολή μας αυτή ήταν αφιερωμένη στον Ανδρέα και τη Στέμη.

Από το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου και το φορέα υλοποίησης Πρωτοβουλία Κοινόν Δωδεκανησίων

 

 

 

Read more...