Εθελοντικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου

Switch to desktop

Γιώργος Τριάντος

Γιώργος Τριάντος

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ το ¨ΚοινΟν ΔωδεκανησΙων"

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΩΝ

Στην τελευταία συνάντηση της Πρωτοβουλίας (5/9/2012) αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Σχεδιασμός - Υλοποίηση και Λειτουργία Γραφείου Κοινωνικής Διαμεσολάβησης - Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών που θα αποτελεί μια σύγχρονη υπηρεσία κοινωνικής στήριξης η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει από την Πρωτοβουλία Κοινόν Δωδεκανησίων.
Γραφείo Διαμεσολάβησης:
Δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κλπ).
Επιπρόσθετα, δίνεται η ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής να ενημερωθούν για τις κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν και να πληροφορηθούν για το πεδίο των δραστηριοτήτων και το εύρος των δράσεών τους.

Τέλος, το Γραφείο ΚΥΥ διατηρεί στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Ρόδου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.

2.Γραφείο Προώθησης στην Απασχόληση
Σκοπός του είναι η άρση του επαγγελματικού αποκλεισμού και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης για όλους στην αγορά εργασίας.
Απευθύνεται σε:
Μακροχρόνια άνεργους
Νέους άνεργους
Επιδοτούμενους άνεργους
Άνεργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Πρώτος σκοπός η δημιουργία τράπεζας εργασίας με προσφορά και ζήτηση εργασίας
Από τις πλευράς υπηρεσιών και συμβουλευτικής υποστήριξης
Θα παρέχονται:
• Εξατομικευμένη προσέγγιση εξυπηρετούμενου ανέργου
Ενημέρωση για υπάρχουσες κοινωνικές δομές που μπορεί να του φανούν χρήσιμες
• Συνδρομή για αναζήτηση εργασίας
• Διασύνδεση με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και ενημέρωση για προγράμματα
• Ενημέρωση για προκηρύξεις για θέσεις στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

08 Σεπ

Αφίσα ΕΚΙΦ Ρόδου

Σάββατο, 08 Σεπτεμβρίου 2012
Published in Αρθρα Be the first to comment!