Εθελοντικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου

Switch to desktop

22 Αυγ

Εθελοντικό - Κοινωνικό Ιατρείο Ρόδου

protovouliaΣχέδιο πρότασης v.1

Εισαγωγή - Αναγκαιότητα
Η συνεχιζόμενη οικονομική δυσπραγία, η συνεχής συρρίκνωση της δημόσιας υγείας, η οικονομική δυσπραγία των Δήμων, η περιστολή των προσλήψεων προσωπικού, η έλλειψη συντονισμένου δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης και η προοδευτική μείωση κονδυλίων κοινωνικής και πρωτογενούς μέριμνας, αφήνουν ήδη τα σημάδια τους σε ασθενείς κοινωνικά ομάδες, ειδικές ομάδες πληθυσμού και ανέργους, περιορίζοντας την πρόσβαση και την παροχή τουλάχιστον πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά το σημαντικότερο προληπτικής ιατρικής και πρόνοιας.

, Τα Εθελοντικά-Κοινωνικά Ιατρεία - Φαρμακεία, έρχονται επικουρικά και  σε αρκετές περιπτώσεις καθοριστικά, να αναπληρώσουν κενά και αστοχίες διατηρώντας παράλληλα τον πρωταρχικό ρόλο ύπαρξης και δημιουργίας τους, δηλαδή την εθελοντική δράση και προσφορά. Δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας ούτε να αντιπαρατεθούν με επαγγελματικές ομάδες και κοινωνικούς θεσμούς. Αντίθετα επιδίωξή τους είναι να συμπληρώσουν υφιστάμενα κενά, να δημιουργήσουν δομές οι οποίες είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων είτε υποβάθμισης, έχουν χάσει το σημαντικό ρόλο που άλλοτε ήταν προορισμένες να επιτελούν.

Σκοποί

Το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου, αποτελεί την συνέχεια μιας σειράς παρεμβατικών προτάσεων ν και σκέψεων της Πρωτοβουλίας "Κοινόν Δωδεκανησίων", με αποκλειστικό γνώμονα και σκοπό το καλώς εννοούμενο συμφέρον του πολίτη και του τόπου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, τον άνεργο και ανασφάλιστο πολίτη, τις διάφορες πολιτιστικές ομάδες πληθυσμού, τον μετανάστη και τους δυνητικά και πραγματικά ανήμπορους να έχουν αξιοπρεπή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Φιλοδοξούμε, το Ιατρείο να αποτελέσει ένα πρώτο φίλτρο ελέγχου και καταγραφής της σημερινής πραγματικότητας στο χώρο της παροχής πρόληψης και πρωτοβάθμιας διάγνωσης, να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες του τόπου, παρέχοντας πληροφόρηση, οδηγίες και κατεύθυνση σε αυτούς που πραγματικά τις χρειάζονται.

Σκοπός του Εθελοντικού - Κοινωνικού είναι η ενεργοποίηση και η αξιοποίηση του υπάρχοντος ιατρικού, νοσηλευτικού, κοινωνικού και συμβουλευτικού δυναμικού που επιθυμεί να προσφέρει αλλά δεν έχει τον τρόπο και τη δομή για να το πραγματοποιήσει.

Επιθυμούμε και επιζητούμε τη συνεργασία όλων των Επιστημονικών Συλλόγων, του Νοσοκομείου, του Δήμου και της Περιφέρειας όπως και όλων των υπολοίπων δομών που προτίθενται και   έχουν τη δυνατότητα και την επάρκεια να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή.