Εθελοντικό Ιατρείο-Φαρμακείο Ρόδου

Switch to desktop

17 Ιουλ

Παραλαμβάνεται ο εξοπλισμός του Ιατρείου

Από σήμερα 17 Ιουλίου άρχισε η παραλαβή του εξοπλισμού του Εθελοντικού Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου

Παραλήφθηκαν συγκεκριμένα:

1. Φορητός 12κάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος με δυνατότητες και τηλεϊατρική υποστήριξης.

2. Φορητό monitor καταγραφής ζωτικών σημείων με μέτρηση σφύξεων, αρτηριακής πίεσης, αναπνοών, οξύμετρο και δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή για μετρήσεις και καταγραφή εξ αποστάσεως

3. Φορητός καρδιοτοκογράφος για παρακολούθηση εγκύων γυναικών και του εμβρύου

4. Φορητό σπιρόμετρο για μέτρηση της αναπνευστικής λειτουργίας

5. Δύο παλμικά οξύμετρα για μέτρηση κορεσμού οξυγόνου και παλμών.

 

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται ο εξοπλισμός της Γραμματείας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, ψηφιακά μέσα (φωτογραφική μηχανή και βιντεοκάμερα), λογισμικό, τελευταίου τύπου φωτοαντιγραφικό μηχάνημα με δυνατότητα ψηφιακών εκδόσεων και βιβλιοδεσίας.

 

Μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένονται ο φορητός ψηφιακός υπερηχογράφος, ο αυτόματος απινιδωτής, το φορητό ακοόμετρο- τυμπανόμετρο, οι συσκευές και τα βοηθήματα Πρώτων Βοηθειών, το ψυγείο του Φαρμακείου και υπολογίζεται να εγκαταστασταθεί το σύστημα πυροπροστασίας και συναγερμού του Ιατρείου.